Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Uzyskaj więcej informacji na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują multum przysięgłych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że w sieci łatwo znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie zastąpią one pracy profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko wymagane, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego więc zależy cena przekładu?

Okoliczności determinujące cenę tłumaczenia

Końcową cenę translacji dokumentu kształtują poniższe czynniki:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsza niż przekład w drugą stroną.
3. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac naukowych, podręczników medycznych bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych błędów.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego przekład poświadczony to większy wydatek?

Należy wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym oznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału lub odpisu, jak również nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]