Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Co powinno się wiedzieć o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków?

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]