Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Skieruj się tu i dowiedz się, kto oferuje badania kierowców Bielsko Biała

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo badane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, muszą przeprowadzać badania co rok.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]