Funt w kantorze online – prosta wymiana po aktualnym kursie

Funt w kantorze online – prosta wymiana po aktualnym kursie

Szczegółowe wiadomości na temat kursu funta w kantorach. Przekonaj się!

Funt brytyjski, którego poprawna nazwa to funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Pomimo przynależności z początku do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a następnie UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii pozostało poza strefą euro i zachowało swoją historyczną walutę.

Kondycja funta brytyjskiego po Brexit

Na skutek decyzji o Brexicie, który okazał się procesem trwającym ponad cztery lata, cena funta względem euro oraz dolara zauważalnie zmalała. Było to związane między innymi z ogłoszeniem przez duże podmioty, w tym te związane z sferą finansów, wyjścia z rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości miejsc pracy, a pośrednio też spadkiem wpływów do PKB. Odpracowywanie znacznego spadku wartości funta brytyjskiego z połowy 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy całkiem zauważalnych skokach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie stała się recesja z 2020 r. wywołana wielomiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Należy jednakże odnotować, że funt szterling to nadzwyczaj silny pieniądz, funkcjonujący na Starym Kontynencie już od dziewięciuset lat, który w samym tylko ubiegłym wieku wyszedł obronną ręką z ogromnych spadków spowodowanych rezygnacją z powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. i z poważnego spekulacyjnego ataku znanego jako “Czarna środa” z 1992 r.

Aktualny kurs funta brytyjskiego – Polacy nadal go szukają

Funt brytyjski pozostaje dla Polaków ważną walutą, w której w dalszym ciągu chętnie lokują swoje finanse. Jest tak głównie z tej przyczyny, że pomimo Brexitu, dziesiątki tysięcy naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii nie zamierza wrócić do kraju i przez cały czas wspiera finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualny kurs funta szterlinga śledzi zatem ogromna grupa osób. Szuka ona zwłaszcza dokładnych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na złotówki lub euro, ale nieraz również analiz historycznych dotyczących pięciu lat wstecz. Takie dane można znaleźć m.in. na stronach kantorów online, które odświeżają kurs co parę sekund. Dostęp do aktualnych informacji pomaga też obeznanym inwestorom zlecać sprzedaż waluty po rentownym kursie.