Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Proforma co to. Zdobądź więcej wiadomości.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, mieli choć raz kontakt z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w w księdze przychodów i rozchodów?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, stąd nieraz można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Należy aczkolwiek zostawić ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który formą propozycji danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi ani nabycia towaru, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie została zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma wygląda oraz zawiera te same dane co faktura VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie daty dostarczenia towaru bądź realizacji usługi.

Taką fakturę należy oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Powinno się też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.