Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Szczegółowe wiadomości w temacie automatycznej windykacji. Przekonaj się!

Jest dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Cykliczne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wystawia porównywalną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona w ustalonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, wyznaczając m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeśli wspomniane powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]