ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Zajrzyj na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby odnaleźć informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty czy też wykonane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet dobrze radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i w efekcie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Ze względu na sprecyzowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co sprawia, że biura rachunkowe odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach pilnowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]