Tarcica – produkt drzewny o szerokim zastosowaniu

Tarcica – produkt drzewny o szerokim zastosowaniu

Tarcica to produkt drzewny który znajduje bardzo szerokie zastosowanie zwłaszcza w budownictwie, a ponadto w wytwarzaniu artykułów do wykończenia wnętrz. Na zakres jej stosowania mocno wpływa to, iż produkt ten dostępny jest w wielu rodzajach, które determinują wymiary tarcicy.

Tarcica obrzynana i nieobrzynana, mokra i sucha

Tartaki proponują swym klientom rozmaite typy tego wyrobu. Przede wszystkim spotkać można tarcicę mokrą i suchą. Tarcica sucha powstaje poprzez wcześniej przetartego z wykorzystaniem pilarek okrągłego drewna. By pozbawić ją wilgotności, suszy się ją w specjalnych suszarniach komorowych. Celem tego zabiegu jest nie tylko nadanie jej mniejszego stopnia wilgotności, co określa się w procentach, ale też określonych właściwości, za jakie odpowiada poziom wilgotności. Przy produkcji tarcicy mokrej zaś proces ten nie ma miejsca. Tarcicę dzieli się też na nieobrzynaną i obrzynaną. Jak nietrudno się domyślić, ten pierwszy typ to tarcica poddana specjalnej obróbce mechanicznej, po zakończeniu której wszystkie jej płaszczyzny są obrobione. Tarcica nieobrzynana ma zaś obrobione tylko dwie powierzchnie równoległe. Co więcej możliwe jest wytwarzanie tarcicy w różnych wymiarach. Z podstawowej formy tarcicy powstają między innymi deski, listwy, łaty, bale czy belki.

Tarcica – do czego jest wykorzystywana?

Wysokiej jakości tarcica, wykonana z dobrych gatunków materiału i poddana precyzyjnej obróbce, używana jest wszędzie tam, gdzie konieczne są nieprzeciętne walory estetyczne oraz dobre parametry techniczne. Natomiast tarcica prezentująca niższą jakość wykorzystywana jest głównie w przemyśle papierniczym, a także w przemyśle budowlanym, przykładowo do produkcji więźb dachowych i konstrukcji budowlanych.