Rodzaje kontenerów na odpady

Rodzaje kontenerów na odpady

Zobacz kontenery producent na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]