Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

Nawet jeśli obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z czasem ściany będzie penetrować wilgoć. Może się to przydarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie błędnie wykonanej lub osłabionej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Wilgotne mury nie oznaczają od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice czy toalety wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej wynikiem przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty oraz mury obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla specjalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania ścian

Specjaliści, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to podstawa do określenia słusznych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach tworzą się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się w górę – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, jednak można to naprawić przywracając izolację poziomą murów, która przystopuje unoszenie się wody ku górze. Następną fazą, oczywiście po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem doświadczonej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych bądź papy termozgrzewalnej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W szeregu przypadków konieczne będzie także odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budowli, jak przepusty rur, ściany żelbetowe i przepusty kabli.