Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu lokatorów.

Komu powierzyć realizację hydroizolacji fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy powierzyć przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie należytych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest także drobiazgowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody izolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów też powinno się pozostawić profesjonalistom, bowiem nagminnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających podobnych własności wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.