Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria powinien spełniać kandydat?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest znacznie więcej. To dlatego powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – imienne zaświadczenie i dostęp do materiałów szkoleniowych

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.