Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiego powodu powinno się ją kontrolować? W których dziedzinach przemysłu stosowane są urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, biogazu i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu danej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw stałych, gazowych, jak i ciekłych – węgla brunatnego i kamiennego, drewna opałowego czy gazu płynnego i ziemnego. Badaniu może podlegać też wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator wyposażony w czujniki gazowedokładnie badający m.in. poziom metanu (CH4), siarkowodoru (H2S), wodoru (H2) oraz tlenu (O2). Składniki te mają wpływ na jakość paliwa, decydują o jego kaloryczności, a ponadto mogą spowodować niebezpieczeństwo wybuchu, dlatego stałe sprawdzanie ich poziomu jest niezwykle istotne.

W których gałęziach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu branżach przemysłu – między innymi w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, biogazowniach rolniczych, instalacjach badawczych, a także w innych jednostkach i przedsiębiorstwach korzystających z biogazu. Za sprawą użycia analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz natychmiastowe wykrycie wszelakich nieprawidłowości w procesie produkcji metanu. Przyrządy do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.